Legal Advice

Detta juridiska meddelande innehåller de allmänna villkoren för tillgång till och användning av webbplatsen (www.elparaisogolf.com), nedan kallad ”Webbplatsen”. Användningen av webbplatsen innebär uttryckligt och fullständigt godkännande av dessa villkor.                                                                                                                                   1. immateriella rättigheter
El Paraiso Golf Clubthe internetdomän ägs av El Paraiso Golf Club S.A.U. Den immateriella rättigheten för denna webbplats, grafisk design och koder som finns på den, ägs av El Paraiso Golf Club S.A.U. , såvida inte ett annat ägande anges. Reproduktion, distribution, marknadsföring eller omvandling av dessa verk är en kränkning av immateriella rättigheter från El Paraiso Golf Club S.A.U. eller en som är innehavaren. På samma sätt är alla märken eller logotyper av något slag på webbplatsen skyddade av lagen. Obehörig användning av informationen på denna webbplats och alla skador som uppstått på El Paraiso Golf Club S.A.Us immateriella och industriella egendom. , kan leda till utövandet av motsvarande rättsliga åtgärder och, i förekommande fall, till det ansvar som härrör från denna övning.
2. Användarvillkor
Det är förbjudet att ändra webbplatsen eller dess innehåll. Missbruk eller obehörig användning samt skador som kan orsakas av brott mot denna skyldighet kommer att leda till motsvarande rättsliga åtgärder och, i förekommande fall, till det ansvar som följer av denna övning. Både åtkomst till webbplatsen, till exempel användningen av informationen på den, är användarens enda ansvar. Det är förbjudet att skicka oönskad bulkpost eller oönskad (SPAM) adresserad till e-postkonton som används på denna webbplats. Du får inte använda denna webbplats för kommersiella ändamål eller tillräckligt tjäna sitt eget syfte. Användaren kan inte komma åt webbplatsen för att skada, försämras, missbruk eller överbelasta tjänsterna och / eller den information som tillhandahålls.                                                                                                                        3. Ansvarsbegränsning
Denna webbplats syftar till att göra tillgängliga för användare av alla typer av relaterad information och tjänster med El Paraiso Golf Club S.A.U. Det syftar till att säkerställa uppdatering och noggrannhet av denna information eftersträvas, dock El Paraiso Golf Club S.A.U. tar inget ansvar i samband med informationen på dessa sidor. Både åtkomst till webbplatsen, till exempel användningen av informationen på den, är användarens enda ansvar. El Paraiso Golf Club S.A.U. ansvarar inte för någon konsekvens, skada eller skada som uppstår genom sådan tillgång eller användning av information, med undantag för alla åtgärder