#Scorekort

Scorekort & Golfbana Slope

El Paraiso Golf

Golfbana

Efter att ha slutfört varje hål registrerar en golfare sin slag på ett scorekort. Varje spelare ansvarar för att hålla sin egen score och vara sanningsenlig när han skriver ner sitt antal slag. Scorekort fungerar också som en guide för golfaren när man spelar banan, visar de svåraste hålen och längd av varje hål.

Regler | El Paraiso golfklubb

Ladda ner bifogat dokument för att ta reda på El Paraiso Golf Club lokala och tillfälliga regler samt reglerad användning av Blå Flag och Buggies.

Scorekort

Lutningen är en indikator på svårighetsgraden för en bana för golfare som inte spelar på scratch handicap . Ju högre lutningen på en golfbana är, desto svårare är det för en oerfaren spelare i förhållande till skrapgolfspelaren. ?????????SIZE also.

AM55-1 EL PARAISO GOLF MEN

AM55-1 EL PARAISO GOLF WOMEN

"En golfbana lämplig för spelare med låga och höga handikapp"

Logo solo El Paraiso Golf
GARY PLAYER
Golf klubb